نوشته‌ها

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق مجهز به بلندترین پمپ 5 دکل(51 متری ) در استان یزد

بتن ریزی روستای هوشیار و چوب دندانه گیلان غرب

بتن ریزی سقف
روستای هوشیار در 15 کیلومتری جاده گیلان غرب _کرمانشاه

آغاز بکار ایستگاه بتن بنیاد در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

با حضور مدیران و معاونان شرکت بنیاد بتن ایران، مدیرعامل محترم شرکت بنیاد بتن جنوب شرق و همچنین با استفاده از توان پرسنل فنی و اجرایی شرکت؛ عملیات خدمت رسانی به مردم زلزله زده در منطقه سرپل ذهاب آغاز گردید.

تامین بتن آماده مناطق زلزله زده گیلان غرب

نیروهای بنیاد بتن جنوب شرق در روزجمعه 96/12/25با تمام توان جهت تامین بتن آماده مناطق زلزله زده در کارگاه گیلان غرب با بهره گیری از نیروهای استان یزد وقم در حال فعالیت بوده وخداوند منان ناظر کار این جهادگران میباشد با توجه به کمبود مخلوط مناسب، از فواصل دور مصالح مناسب را تهیه تا خللی به امر تولید بتن چه از لحاظ کمی وچه به لحاظ کیفی وارد نگردد!

ارسال امکانات و تجهیزات تولید مصالح به منطقه زلزله زده کرمانشاه

ارسال امکانات و تجهیزات تولید مصالح ساختمانی به منطقه زلزله زده کرمانشاه و بازدید و بررسی مشکلات منطقه توسط مدیران شرکت بنیاد بتن کل کشور.