شرکت بنیاد بتن جنوب شرق با هدف سنجش میزان رضایتمندی تامین کنندگان/جامعه و مشتریان از نحوه عملکرد خود، اقدام به طراحی پرسشنامه ذیل نموده است. لذا خواهشمند است با تکمیل دقیق این پرسشنامه، شرکت را جهت ارتقا بهره وری فعالیت ها و حرکت در مسیر تعالی سازمانی یاری رسانید.