امروزه با گسترش شهرها و لزوم ارتباطات، راه های شهری و برون شهری توسعه یافته اند و مبحث ایمنی در بزرگراه های کشور از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد. از میان انواع موانع بتنی، نیوجرسی یکی از پرکاربردترین حفاظ ایمنی محسوب می شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ارائه نقشه ها و دستورالعلمل های کنترل کیفی به تولیدکنندگان مانع نیوجرسی سعی دارند تا حفاظ های بتنی با کیفیت بالا را در اختیار بگیرد و از آنها برای جداسازی خطوط راه ها و کاهش خسارات در صورت برخورد خودرو به موانع استفاده کند. موانع بتنی با عنوان نیوجرسی برای چند خطه کردن و هدایت مسیر وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد که از قطعات پیش ساخته قابل اتصال نر و ماده تشکیل می شوند.

انواع موانع نیوجرسی:

موانع نیوجرسی از لحاظ روش ساخت و نوع متریال به 3 دسته مانع بتنی نیوجرسی، مانع بتن مسلح نیوجرسی و مانع پلاستیکی تقسیم می شوند و از لحاط نوع اتصال به 3 نوع :

1-  مانع نیوجرسی بتنی مفصل دار

2- مانع نیوجرسی بدون اتصال 

3-مانع نیوجرسی کام و زبانه دسته بندی می شود

یکی از موانع بتنی جدید و مورد تایید اداره راهداری، نیوجرسی بتنی مفصلی محسوب می شود که به صورت مانع بتنی مسلح برای جداسازی لاین های چپ و راست بزرگراه ها، اتوبان ها و آزاد راه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این نیوجرسی مفصلی از قطعات پیش ساخته تشکیل شده اند که توسط مفصل به صورت نر و مادگی به یکدیگر متصل می شوند. مهم ترین هدف بکارگیری نیوجرسی مفصلی در مسیر رفت و آمد خودروها را می توان به افزایش ایمنی در هنگام برخورد وسیله نقلیه به مانع عنوان کرد که شیب ملایم لبه موانع از واژگونی و پرتاب خودرو ممانعت خواهد کرد. سهولت در تعویض نیوجرسی های آسیب دیده یکی از مزایای این محصول در مقایسه با موانع ترافیکی می باشد.

 

مشخصات ابعادی نیوجرسی شرکت بنیاد بتن جنوب شرق

نیوجرسی مفصلی شرکت بنیاد بتن جنوب شرق در 2 نوع متداول و مطابق با مشخصات فنی، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس نشریه شماره ص- 868 طراحی و تولید می شود:

نیوجرسی مفصلی 4 متری ( قالب متوسط )

طول: 4 متر      ارتفاع: 1 متر      عرض تاج: 20 سانتی متر      عرض پاشنه: 70 سانتی متر

نیوجرسی مفصلی 6 متری ( قالب بزرگ)

طول: 6 متر      ارتفاع: 1 متر      عرض تاج: 20 سانتی متر      عرض پاشنه: 70 سانتی متر

 

فرایند تولید نیوجرسی شرکت بنیاد بتن جنوب شرق:

بتن مصرفی نیوجرسی باید توسط بچینگ پلانت تمام مکانیزه تولید و به وسیله تراک میکسر به سایت تولید حمل گردد. قبل از بتن ریزی، قالب روغن کاری شده، شبکه های آرماتور کنترل کیفیت شده در قالب ها قرار می گیرند که به منظور حفظ کاور میلگرد از اسپیسر ( فاصله انداز) استاندارد در اطراف این شبکه ها استفاده می شود. بتن ریزی به صورت خودتراکم ریخته می شود و به صورت خود تراز در قالب استقرار می یابد. سطح کار پرداخت شده و پس از چند ساعت فرایند عمل آوری شروع می شود. عمل آوری قطعات به روش بخار دهی ( stream curing) می باشد. در مرحله پایانی بعد از عمل آوری، به محوطه انبار محصول نهایی ( دپو) انتقال داده می شود تا بر اساس دستورکارهای صادره بارگیری حمل و ارسال گردد.