1- لودر 5 دستگاه

2- دستگاه پودر یخ

3-بولدزر 2 دستگاه

4-تریلر 1 دستگاه

5-تانکر آب 4 دستگاه

6- پمپ 5 دکل 51 متری

7- بونکر سیمان 1 دستگاه

8-کمپرسی حمل مصالح 7 دستگاه

9- تراک میکسر حمل بتن 20 دستگاه

10- خط تولید تیرچه قلابدار 2 واحد

11- پمپ بتن هوایی جهت تخلیه بتن 3 دستگاه

12- بچینگ اتوماتیک جهت تولید بتن 4 دستگاه

13- خط تولید شن و ماسه با تمام تجهیزات 3 دستگاه

14-کنترل کیفیت دارای آزمایشگاه مصالح با تجهیزات کامل 2 واحد