تاریخ: 1397/01/17

کد مدرک: QM-320

 

شرکت بنیاد بتن جنوب شرق  یکی از توانمندترین مجموعه های تولیدی در زمینه انواع بتن آماده  در  استان یزد توانسته با استفاده از دانش و تجربه بیش از 20 ساله خود و تجهیزات به روز، نام خود را به عنوان یک مجموعه توانمند مطرح نماید، جهت  این امر:

  1. جلب رضایت مشتریان محترم، کارفرمایان و سایر ذینفعان

  2. تلاش در جهت استفاده از مصالح استاندارد

  3. اجرای سریع و گسترش پروژه ها با تکیه بر تمامی ظرفیت ها و توانمندی های شرکت و همکاران تجاری

  4. ارتقاء توانمندی های شرکت با اسنفاده از دانش روز و افزایش ماشین آلات مورد نیاز در پروژه ها

  5. بهسازی فرآیندها، بکارگیری اثر بخش و بهبود مستمر آنها با توجه به استانداردهای موجود در بتن

  6.  بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص و پرورش نیروهای جوان و مستعد

  7.  صیانت از نیروی انسانی، حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت کارکنان و محیط کار

  8.  رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و تعهد به حفظ و پیشگیری از آلودگی محیط زیست و بهبود مسمتر آن

در این زمینه مدیرعامل خود را متعهد می داند ضمن بازنگری سالانه خط مشی و نیز برآورده نمودن الزامات مربوطه برای رسیدن به اهداف فوق نهایت تلاش خود را بکار برده و با مشارکت همه کارکنان اهداف عالیه خود را محقق سازد، از این رو کلیه کارکنان ضمن رعایت اصول و موازین سیستم مدیریت کیفیت و تلاش در بهبود مستمر فرآیندهای خوددر رسیدن به اهداف فوق تلاش نموده و از اثربخشی آن اطمینان حاصل نمایند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مدیرعامل