طرح اختلاط جدید ، ساخت و ازمایش بتن با مصالح استاندارد
در راستای رسالت و پیشبرد اهداف بلند مدت شرکت؛ واحد کنترل کیفیت مجتمع یزد و آزمایشگاه بنیاد بتن جنوب شرق در جهت افزایش کیفیت و دوام بتن های تولیدی اقدام به انجام طرح اختلاط جدید و ساخت بتن با مصالح استاندارد
و افزودنی های کارا می نماید.