یکی از رسالت های مهم بنیاد بتن جنوب شرق حضور در حوادث غیر مترقبه همچنین زلزله، سیل، طوفان و … می باشد که اعم حضور آن شرکت به شرح ذیل می باشد:

1-زلزله بم   2-زلزله تبریز  3-زلزله بوشهر   4-زلزله لرستان   5-زلزله کرمانشاه   6-سیل و طوفان چابهار

خدمات شرکت بنیاد بتن جنوب شرق در مناطق زلزله زده کرمانشاه در قالب بتن و تیرچه می باشد که بلافاصله پس از زلزله پرسنل شرکت به منطقه اعزام و شانه به شانه با مردم و مسئولین برای ساختن دوباره شهر همراهی و همکاری کردند همچنین علاوه بر راه اندازی کارگاه بتن، آزمایشگاه کنترل کیفی مستقر گردید تا تمامی روند تولید مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

طی این مدت حجم بتن ریزی انجام شده در مجموعه بنیاد بتن افزون بر 200000 مترمکعب بود و همچنین با راه اندازی کارگاه تولید تیرچه که به جد می توان از بزرگ ترین کارگاه منطقه نام برد مقدار 500000 مترطول تیرچه در مجموعه بنیاد به مردم عرضه شد و همچنان در حال خدمت رسانی به مردم شریف منطقه می باشیم.