مصاحبه راديويي صدا و سيماي استان يزد با مدير عامل شركت بنياد بتن جنوب شرق به مناسبت روز بتن

زمان پخش:دوشنبه ٩٧/٠٧/١٦ ساعت ٧:١٠دقيقه بامداد و ساعت ١٨:٣٠ از شبكه صداي استان