مسابقه اداره استاندارد یزد با همکاری بنیاد بتن جنوب شرق به مناسبت 18 آبان روز ملی کیفیت.