اخذ تقدیرنامه 1ستاره

پیرو حضور در فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی، شرکت بنیاد بتن جنوب شرق موفق به کسب سطح تقدیرنامه یک ستاره در سال( 1398) گردید و توانست به این مهم نایل آید، و این امر با همت و اراده مدیران و عزم راسخ تک تک کارکنان شرکت صورت پذیرفت.

اخذ گواهینامه ISO 17025

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بنیاد بتن جنوب شرق توانست با بهره مندی ازتجربه و دانش روز بین المللی، گواهینامه استاندارد ملی تایید صلاحیت ایران را نیز کسب کند.قطعا این موفقیت راهگشایی برای تلاش و کسب موفقیت های بیشتر خواهد شد.

برگزاری کلاس آشنایی با الزامات ایزو 9001

تاریخ:1397/11/11

اولین جلسه کلاس های آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و بیان نقش و اهمیت آن در صنعت  با حضور

مدیر عامل و پرسنل شرکت برگزار گردید.

 

برگزاری هفتمین جلسه کلاس های تعالی سازمان

بررسی روش های ترویج فرهنگ تعالی و بررسی اظهارنامه سال 1397

برگزاری چهارمین جلسه کلاس های تعالی سازمانی

برگزاري جلسه چهارم تعالي سازماني مورخ ٩٧/٠٧/٢٦
موضوع:خودارزيابي(بررسي معيار٣و٧)

برگزاری سومین جلسه کلاس های تعالی سازمانی

برگزاري جلسه سوم تعالي سازماني در تاريخ:٩٧/٠٧/١٢

برگزاری دومین جلسه کلاس های تعالی سازمان

برگزاري جلسه تعالي سازماني مورخ ٩٧/٠٦/٢٢ با موضوع مروري بر كليات مدل تعالي سازماني و بررسي معيارها و زير معيارهاي مدل