شرکت بنیاد بتن جنوب شرق با سابقه 25 ساله، مشاور و همراه شما در ساخت سازه هایی مقاوم و ایمن برای آینده

تنها تولید کننده بتن خود متراکم(SCC)در استان یزد

1
2
3
1

قابلیت پرکنندگی بالا

2

قابلیت عبور (عدم توقف)

3

مقاوم در برابر جداشدگی